Shared Pricing

Gói 1
50.000đ/m
basic
 • 500 MB SSD Disk
 • Unlimited Bandwith
 • 1 Domain
 • 3 FTP Accounts
 • 1 MySQL Database
 • Direct Admin/Cpanel
 • Tích hợp Anti-Malware
 • Thanh toán tối thiểu 6 tháng
 • Giảm 30% cho sinh viên
 • Tặng 1 Acc GDrive Unlimited
 • 300.000đ/6 tháng
 • 500.000đ/1 năm
Gói 2
83.000đ/m
Medium
 • 1GB SSD Disk
 • Unlimited Bandwith
 • 3 Domains
 • 10 FTP Accounts
 • 05 MySQL Database
 • Direct Admin/Cpanel
 • Tích hợp Anti-Malware
 • Thanh toán tối thiểu 6 tháng
 • Tặng 1 Acc GDrive Unlimited
 • Giảm 30% cho sinh viên
 • 500.000đ/6 tháng
 • 800.000đ/1 năm
Gói 3
116.000đ/m
Advanced
 • 2GB SSD Disk
 • Unlimited Bandwith
 • 5 Domains
 • 20 FTP Accounts
 • 10 MySQL Databases
 • Direct Admin/Cpanel
 • Tích hợp Anti-Malware
 • Thanh toán tối thiểu 3 tháng
 • Tặng 1 Acc GDrive Unlimited
 • Giảm 50% cho sinh viên
 • 300.000đ/3 tháng
 • 600.000đ/6 tháng
 • 1.000.000đ/1 năm
Gói 4
166.000đ/m
Pro
 • 4GB SSD Disk
 • Unlimited Bandwith
 • 7 Domains
 • 40 FTP Accounts
 • 15 MySQL Databases
 • Direct Admin/Cpanel
 • Tích hợp Anti-Malware
 • Thanh toán tối thiểu 3 tháng
 • Tặng 1 Acc GDrive Unlimited
 • Giảm 50% cho sinh viên
 • 450.000đ/3 tháng
 • 900.000đ/6 tháng
 • 1.500.000đ/1 năm

Shared FAQ