Choose Your VPS Plan

image
CPU
image
RAM
image
DISK SPACE
image
BANDWIDTH
image
PRICE

VPS Pricing

Gói 1
150.000đ/m
Basic
 • 1 CORE
 • 1GB RAM
 • 30GB SSD Disk
 • OS: Windows/Linux
 • 01 IP Public
 • Tích hợp Anti-Malware
 • Tích hợp Host-Firewall
 • Chỉ 1.500.000đ/năm
 • Tặng 1 Acc GDrive Unlimited
Gói 2
300.000đ/m
Medium
 • 2 CORE
 • 2GB RAM
 • 30GB Disk Space
 • OS: Windows/Linux
 • 01 IP Public
 • Tích hợp Anti-Malware
 • Tích hợp Host-Firewall
 • Chỉ 3.000.000đ/năm
 • Tặng 1 Acc GDrive Unlimited
Gói 3
500.000đ/m
Advanced
 • 3 CORE
 • 4GB RAM
 • 60GB Disk Space
 • OS: Windows/Linux
 • 01 IP Public
 • Tích hợp Anti-Malware
 • Tích hợp Host-Firewall
 • Chỉ 5.200.000đ/năm
 • Tặng 1 Acc GDrive Unlimited
Gói 4
750.000đ/m
Pro
 • 4 CORE
 • 6GB RAM
 • 60GB Disk Space
 • OS: Windows/Linux
 • 01 IP Public
 • Tích hợp Anti-Malware
 • Tích hợp Host-Firewall
 • Chỉ 8.000.000đ/năm
 • Tặng 1 Acc GDrive Unlimited

VPS FAQ